دانلود راهنمای پیمانکاران و ناظران شرکت برق

دانلود راهنمای پیمانکاران و ناظران شرکت برق

تغییرات شتابدار و پیچیدگی های رو به فزون محیط و دنیای کنونی، سازمان ها را ناگزیر از جستجوی شیوه ها و ابزارهای ادارکی جهت ارتقاء و پیشرفت در عرصه رقابت نموده است .یافتن استراتژی های مناسب دراین خصوص و طراحی مدل های مرتبط، بسته به نیاز سازمان، با استفاده از منابع محسوس و نامحسوس آن سازمان میسر می گردد . شرکت برق براساس استراتژی راهبردی خود در جهت نیل به شرکت برترخدمات برتر با تکیه بر دانش فنی متخصصان و کارشناسان خود بعنوان نیروی بالقوه، ساماندهی توسعه شبکه را با رویکرد مهندسی بعنوان یکی از زیرساختها در اهداف خود قرارداده و با پیش بینی واحد مدیریت توسعه مهندسی شبکه در چارت تشکیلاتی خود جهت نیل به هدف مذکور اهتمام می نماید.مدیریت توسعه مهندسی شبکه در راستای مأموریت سازمانی خود ، مدل مهندسی توسعه شبکه را در چهار بخش اساسی طراحی ، شناسایی و بکارگیری تجهیزات باکیفیت مطلوب ، اجرای مهندسی طرحهای توسعه، احداث ، اصلاح ، بهینه و نظارت بر فرآیند تعریف و تلاش نموده است به منظور اجرایی کردن فرآیند مهندسی در هر بخش، با برنامه ریزی مناسب زیرساخت های لازم را ایجاد نماید.
براین اساس در بخش اجرای مهندسی طرحهای توسعه ایجاد زیرساختهایی مانند تهیه و تدوین مجموعه راهنمای پیمانکاران ، ایجاد نظام جامع پیمانکاران ، تهیه وتدوین مشخصات فنی تجهیزات ، دستورالعملهای نصب ، نظارت برتجهیزات و . . . را دردستورکارقرارداده است. ازآنجائی که عدم وجود مجموعه ای واحد وجامع درخصوص آشنایی پیمانکاران درمراحل مختلف بکارگیری آنان ، ازجمله ارزیابی کیفی ، برگزاری مناقصه ، قراردادها ، فهرست بهاء ، صورت وضعیت ، ارزیابی عملکرد، آموزش ، ایمنی و . . . درسطح شرکت احساس می شد، برآن شدیم تا به منظور هم راستا نمودن فعالیت های جاری شرکت درخصوص مدیریت کلیه فعالیتهای پیمانکاران ، مجموعه ای را ارائه نمائیم که پاسخگوی نیاز پیمانکاران و ناظران درکلیه سطوح سازمانی باشد.
مجموعه پیش رو مشتمل بر دو کتاب ” مجموعه راهنمای پیمانکاران ” و ” مجموعه راهنمای ناظران پروژه های سرمایه ای (هندبوک نظارت) ” می باشد که توسط واحد مدریت توسعه مهندسی شبکه تهیه و تدوین شده است .

همچنین بخوانید :  آشنایی با قطعات مختلف آسانسور - بخش اول

مجموعه راهنمای پیمانکاران

این مجموعه مشتمل بر ۱۰۸ صفحه است که در پاییز ۸۸ چاپ گردیده و سرفصل های زیر را شامل می شود :

 • تعاریف ، مفاهیم ومسئولیت ها
 • ارزیابی کیفی مناقصه گران
 • نحوه ارزیابی کیفی مناقصه گران
 • برگزاری مناقصات
 • قرارداد و ضمانت نامه ها
 • آموزش و توانمندسازی پیمانکاران
 • ضوابط و مقررات ایمنی پیمانکاران
 • تهیه تجهیزات مورد استفاده در پروژه های توزیع
 • نحوه بی برق نمودن تاسیسات شبکه های توزیع وبرقراری مجدد جریان برق
 • چگونگی ارتباط اکیپ های خط گرم با امور دیسپاچینگ
 • نظارت بر پروژه های توزیع
 • نیروی رسانی
 • ارزیابی عملکرد
 • فهرست بهاء
 • نحوه تهیه وتنظیم صورت وضعیت
 • تخلفات پیمانکاران
 • فرم های پیوست

 

مجموعه راهنمای ناظران پروژه های سرمایه ای (هندبوک نظارت)

این مجموعه نیز مشتمل بر ۶۱ صفحه است که در زمستان ۸۸ چاپ گردیده و سرفصل های زیر را شامل می شود :

 • خطوط هوایی
 • پست های هوایی
 • پست های زمینی
 • کابل های فشار متوسط و ضعیف و یراق آلات مربوط
 • الزامات تابلوهای فشار متوسط
 • الزامات تابلوهای فشارضعیف
 • نحوه انتخاب فیوز برای ترانسفورماتورها
 • نحوه انتخاب رله با جریان نامی متناسب با ظرفیت ترانسفورماتور
 • نحوه تنظیم رله های ثانویه جهت محافظت ترانسفورماتورها
 • جدول تنظیم کلید های اتوماتیک فشارضعیف با توجه به قدرت ترانسفورماتور
همچنین بخوانید :  دانلود مقاله نکات کلیدی طراحی و اجرای موتورخانه

دانلود راهنمای ناظران پروژه های سرمایه (هندبوک نظارت)

زبان فارسی – حجم ۲.۲ مگابایت
دانلود راهنمای پیمانکاران شرکت برق

زبان فارسی – حجم ۱.۱ مگابایت

درباره نویسنده

شهاب رفیعی