اجرای تاسیسات الکتریکی

استانداردهای شرکت نفت

استانداردهای شرکت نفت برای نصب تاسیسات الکتریکی

استانداردهای شرکت نفت ( IPS ) منعکس کننده دیدگاه هاي وزارت نفت ایران است و براي استفاده در تأسیسات تولید نفت و گاز ، پالایشگاه هاي نفت، واحدهاي شیمیایی و...
1