ارتعاشات

ارتعاشات مکانیکی

مقاله ای در خصوص ارتعاشات مکانیکی و اثرات آن

حركت نوسانی یك متحرك را حول نقطه ایی با عنوان نقطه تعادل می توان ارتعاشات مکانیکی نامید . در حقیقت متحرك در زمان های مساوی و متوالی (زمان تناوب) حركت...
2