استاندارد

استانداردهای شرکت نفت

استانداردهای شرکت نفت برای نصب تاسیسات الکتریکی

استانداردهای شرکت نفت ( IPS ) منعکس کننده دیدگاه هاي وزارت نفت ایران است و براي استفاده در تأسیسات تولید نفت و گاز ، پالایشگاه هاي نفت، واحدهاي شیمیایی و...
1
استاندارد تابلو برق اجرای تاسیسات الکتریکی

دانلود کتاب استاندارد تابلو های مورد استفاده در شبکه توزیع

مجموعه کتاب های استاندارد تابلو های مورد استفاده در شبکه توزیع توسط معاونت تحقیقات و تکنولوژی شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) در 3 جلد تهیه شده...
0
دستورالعمل طراحی و اجرای همبندی اصلی در میلگردهای بتن مسلح

دستورالعمل طراحی و اجرای همبندی اصلی در میلگردهای بتن مسلح

بر اساس مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و با توجه به وجود مقاومت الکتریکی در اتصالات عادی بین میلگردهای بتن مسلح ، بایستی پیش از هر مرحله بتن ریزی به...
0
استاندارد تابلو برق اجرای تاسیسات الکتریکی

دانلود کتاب نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

از آغاز اجرايي شدن ماده 33 همواره اين دغدغه وجود داشته است كه نقشه هاي كنترل شده فاز 2 به نحو صحيحي اجرا نخواهند شد. در سازوكار در نظر گرفته...
3
طراحی و اجرای موتورخانه

دانلود مقاله نکات کلیدی طراحی و اجرای موتورخانه

 

 

حسب درخواست کتبی ماهنامه تهویه و تاسیسات مطلب فوق از وب سایت مهندس فا حذف گردید .

3

دانلود راهنمای پیمانکاران و ناظران شرکت برق

تغييرات شتابدار و پيچيدگي هاي رو به فزون محيط و دنياي كنوني، سازمان ها را ناگزير از جستجوي شيوه ها و ابزارهاي اداركي جهت ارتقاء و پيشرفت در عرصه رقابت...
0

دانلود دستورالعمل تاسیسات اعلام و اطفاء حریق

آمارهاي منتشر شده از سوي مراكز ذی صلاح در خصوص تاسیسات اعلام و اطفاء حریق حاكي از آن است كه سالانه حجم وسیعي از سرمایه هاي كشور بر اثر سوانحي از...
0

طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان بر اساس NFPA

NFPA انجمن ملی آتش نشانی امریکا ( American National Fire Protection Association )  استانداردهایی را جهت ایمنی در مقابل آتش وضع میکند که به عنوان مرجع در طراحی و اجرای...
0