اعلام حریق

دانلود دستورالعمل تاسیسات اعلام و اطفاء حریق

آمارهاي منتشر شده از سوي مراكز ذی صلاح در خصوص تاسیسات اعلام و اطفاء حریق حاكي از آن است كه سالانه حجم وسیعي از سرمایه هاي كشور بر اثر سوانحي از...
0

طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق ساختمان بر اساس NFPA

NFPA انجمن ملی آتش نشانی امریکا ( American National Fire Protection Association )  استانداردهایی را جهت ایمنی در مقابل آتش وضع میکند که به عنوان مرجع در طراحی و اجرای...
0