الکتروپمپ

الکترپمپ ها

دانلود مقاله آشنایی با پمپ ها

پمپ دستگاھی است که انرژی مکانیکی را به انرژی ھیدرولیکی تبدیل می کند و نتیجه آن افزایش انرژی پتانسیل (فشار سیال عبوری از پمپ) و یا انرژی جنبشی (سرعت سیال)...
0

بوستر پمپ چیست؟ آشنایی با انواع بوستر پمپ

بوستر پمپ ها جهت تنظیم فشار اب داخل لوله استفاده میشود . با توجه به نوسان میزان آب مصرفی در ساختمان ها ، جهت تنظیم فشار آب از بوستر پمپ...
3