بتن

بتن متخلخل اسفنجی

دانلود مقاله ای در خصوص بتن متخلخل (اسفنجی)

بتن متخلخل نوع خاصی از بتن با تخلخل بالا است که یکی از عمده ترین کاربردهای آن اجرای رو سازی می باشد . در جوامع در حال توسعه برای جلوگیری...
0