خودرو

مقاله معرفی اجزاء و تشریح عملکرد سیستم ترمز ABS

عملکرد سیستم ترمز ترمز ABS بسیار ساده است. وقتی شما روی یخ رانندگی می کنید اگر به آرامی ترمز کنید بخوبی متوقف می شوید. اگر ترمز شدید بگیرید ممکن است...
0