سازه نگهبان

عملیات خاکی گودبرداری و سازه نگهبان براساس مقررات ملی ساختمان

عملیات خاکی گودبرداری و سازه نگهبان در مقررات ملی ساختمان

گودبرداری یکی از کارهای پیچیده و خطرناک مهندسی بشمار میرود که بمنظور حفظ جان انسان های داخل و خارج از گود ، ساختمان های مجاور و فراهم آوردن شرایط ایمن...
0
اصول خاکبرداری و گودبرداری در مجاورت ساختمان ها

مقاله اصول خاکبرداری و گودبرداری در مجاورت ساختمان ها

در بسیاری از کارهای عمرانی و ساختمانی نیاز به عملیات خاکبرداری و گودبرداری می باشد . به عنوان مثال در راهسازی بویژه مناطق کوهستانی و ناهموار ، عملیات خاکبرداری امری...
0