متخلخل

بتن متخلخل اسفنجی

دانلود مقاله ای در خصوص بتن متخلخل (اسفنجی)

بتن متخلخل نوع خاصی از بتن با تخلخل بالا است که یکی از عمده ترین کاربردهای آن اجرای رو سازی می باشد . در جوامع در حال توسعه برای جلوگیری...
0
آسفالت متخلخل

آسفالت متخلخل با قابلیت نفوذ آب

یکی از انواع روسازی که در دنیا بکار گرفته می شود آسفالت متخلخل است که در مناطق پر بارش کاربرد های فراوانی دارد. بارزترین خصوصیت آسفالت متخلخل قابلیت زهکشی آن...
0