پنوماتیک

پنوماتیک چیست - سیستم پنوماتیکی

پنوماتیک چیست ؟ همه چیز در مورد سیستم های پنوماتیکی

پنوماتیک یا نیوماتیک در زبان یونانی به معنی باد یا نفس می باشد ,  سیستم پنوماتیکی در صنعت امروز جهت استفاده از هوای فشرده برای انتقال انرژی است . بدین...
0