چیلر تراکمی

مقایسه چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی

دانلود مقاله مقايسه فني و اقتصادي چیلر جذبی و تراكمی

در حال حاضر انواع چیلر های جذبی و تراكمی به منظور تأمين آب سرد جهت تأمين بار برودتي ساختمانها توليد و به بازار عرضه مي شوند. حال اينكه در چه مواردي...
0

دانلود مقاله انتخاب چیلر مناسب

حسب درخواست کتبی ماهنامه تهویه و تاسیسات مطلب فوق از وب سایت مهندس فا حذف گردید .

0